Home

Upjš košice filozofická fakulta

Neodmysliteľnou súčasťou začiatku štúdia na vysokej škole je imatrikulácia. Výnimkou nie je ani Filozofická fakulta našej univerzity. Študentov na pôde školy.. Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach pôsobí na akademickej scéne už 10 rokov. Záujemcom ponúka štúdium politológie v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia, a ďalšie dva nové odbory v bakalárskom stupni. Viac inf Vedenie UPJŠ LF rozhodlo, že v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie týkajúcej sa infekcie koronavírusom - COVID-19 všetky prichádzajúce žiadosti v rámci programu ERASMUS budú posudzované individuálne s ohľadom na krajinu, z ktorej žiadateľ prichádza.

Máte záujem počas mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom a pomôcť zdravotníckym zariadeniam v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji? Filozofická fakulta UPJŠ. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta. Web stránka. Vyhľadávanie zamestnanca. Telefónny zoznam. Univerzita; 040 59 Košice Slovenská republika . Sekretariát dekana Študijné oddelenie Plán budov FF. webmasterff@upjs.sk Filozofická fakulta; Katedra germanistiky; FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape. Posledná aktualizácia: 08.11.2018. Fakultný kalendár akcií. Šrobárova 2 040 59 Košice Slovenská republika . Sekretariát dekana Študijné oddelenie Plán budov FF. webmasterff@upjs.sk Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 27. 4. 2020 ♦ Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 15. 4. 2020 ♦ Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 30. 3. 2020 ♦ Príhovor dekanky študentom FF UPJŠ z 20. 3. 202 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (skr.UPJŠ) je slovenská univerzita so sídlom v Košiciach.Táto verejná vysoká škola bola založená v roku 1959 a je tak druhou najstaršou klasickou univerzitou na území Slovenska.Nesie meno slovenského básnika, historika a univerzitného profesora Pavla Jozefa Šafárika, zakladateľa vedeckej slavistiky

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, Kosice, Slovakia. 1,136 likes · 19 talking about this · 21 were here. informácie, ktoré získaš..

                                 Filozofická fakulta: Zamestnanci a doktorandi: Mgr. Emília Sotáková (emilia.sotakova@upjs.sk) t.č. +421 55 234 7128 Študenti: Karolína Kelemenová (karolina.kelemenova@upjs.sk) t.č. +421 55 234 7130 Eva Mrázová ((eva.mrazova@upjs.sk) t.č. +421 55 234 7140 Celouniverzitné pracoviská UPJŠ: Jana Šusterová (REK-ais@upjs.sk Zaujímate sa o projekt detskej univerzity “Univerzita bez hraníc” a chcete vedieť viac? Prezentačné video Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 2018. 2.BLAHA vs PROČKO.Politický duel,aký tu ešte nebol.Toto musíte vidieť.Poriadne ostrá výmena názorov

Dňa 23.4.2020 sa členom Súdnej rady po zvolení Národnou radou SR stal prof. JUDr. Ján Mazák, PhD. Pôsobiaci na Ústave medzinárodného práva a euróeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ďalšiu významnú pozíciu obsadil prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. z Katedry ústavného práva a správneho práva, ktorý bol 23.4.2020 zvolený Národnou radou SR za predsedu Štátnej komisie pre  voľby a kontrolu financovania politických strán. Výskumníci KAA FF UPJŠ predstavili model intonačných vzorcov. Riešitelia projektu Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie (APVV-15-0307) predstavili 18. novembra 2019 pedagógom vyučujúcim francúzsky jazyk a tlmočenie francúzskeho jazyka a študentom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s francúzskym jazykom Filozofickej. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348 Filozofická fakulta; Katedra psychológie; FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape. Posledná aktualizácia: 13.02.2019. Fakultný kalendár akcií. Šrobárova 2 040 59 Košice Slovenská republika . Sekretariát dekana Študijné oddelenie Plán budov FF. webmasterff@upjs.sk Telefón: +421(0)55 / 234 1100 +421(0)55 / 62 226 08: e-mail: rektor@upjs.sk : Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. Tlačový referent a hovorca UPJŠ e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk tel.: 055 234 2137, mob.: 0905 385 91

                                                    Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach shared a post. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Password: Košice Online. News & Media Website. Katedra anglistiky a amerikanistiky / British& American Studies UPJŠ Košice Naša fakulta bola úspešná v rámci československého kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti UPJŠ získala právo používať označenie výskumná univerzita Ministerka školstva, vedy výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach oprávnenie na používanie označenia. UPJŠ International, Kosice, Slovakia. 456 likes. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená v roku 1959 a je druhou najstaršou klasickou univerzitou na území Slovenska

Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach • Filozofická fakulta • Právnická fakulta • Ústav telesnej výchovy a športu : PROGRAM: ORIENTAČNÁ MAPA PREZENTAČNÝCH PRIESTOROV . Last update: 21.02.2019. Pavol Jozef Šafárik University in Košice Šrobárova 2, 041 80 Košice Slovak Republic. Phone: +421(0)55 / 234 1100 E-mail. Dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. vydal v nedeľu 15. marca 2020 toto stanovisko k záverom zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým bola nariadé prerušenie prezenčnej metódy štúdia na vysokých školách v rámci uskutočňovania študijných programov do 27. marca 2020...

Filozofická fakulta UPJ

 1. Books published by Pavol Jozef Šafárik University; E-books for sale; Free e-books > Books published by UPJŠ University > Filozofická fakulta
 2. Vedenie fakulty sa tradične začiatkom roka stretáva s aktuálnymi, ale aj bývalými dlhoročnými zamestnancami fakulty, ktorí v predchádzajúcom roku oslávili významné životné jubileum 65, 70, 75 – 95 rokov veku
 3. Košice sú veľmi dobre známe ako jedno z euróych centier, kde sa pestuje špičková diskrétna matematika vďaka kolektívu matematikov pracujúcich v teórii grafov a v ďalších oblastiach kombinatoriky.
 4. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sedem respiračných prístrojov s príslušenstvom v celkovej hodnote 130-tisíc eur, ktoré by mohli pomôcť pacientom s ochorením COVID-19 s respiračnými ťažkosťami..
 5. Na našej fakulte aktuálne študuje vyše 3 000 študentov I., II. a III. stupni denného vysokoškolského štúdia. Nezanedbateľné sú aj počty zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy...
 6. lll. Ples UPJŠ Filozofická Fakulta Košice 2011 Jaroslav Malackanič Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na UPJŠ v Košiciach - Duration: 5:01
Rektor UPJŠ udelil Výročné ceny rektora | UPJS

Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UM v anskej ystrici Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove Asociácia sociálnych pedagógov, o.z. Odborní garanti konferencie: Pedagogika: prof. Volodymyr Starosta, DrSc. (FF UPJŠ, Košice, SK Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020.

Prihlásenie. V prípade, že si nepamätáte heslo potrebné na prihlásenie, môžte si ho dať opätovne vygenerovať.Ak už ste zaregistrovaný, ale nepamätáte si, aké prihlasovacie meno ste použili pri registrácii, kontaktujte helpdesk.. V rámci Portálu VŠ môžete používať iba jedno prihlasovacie meno a heslo Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach shared a post. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Password: Košice Online. News & Media Website. Časopis Univerzál. Magazine. Katedra anglistiky a amerikanistiky / British& American Studies UPJŠ Košice Pripomíname si Deň učiteľov . Milé kolegyne, milí kolegovia, rok 2020 je pre nás výnimočný. Je rokom 428. výročia narodenia humanistu, filozofa, politika, pedagóga a učenca Jana Amosa Komenského a na jeseň si pripomenieme významné 350. výročie jeho úmrtia Podrobné inormfácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke: http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciac

 1. Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková (jana.quitkova@upjs.sk) Posledná aktualizácia: 27.02.2020 09:44
 2.                           
 3. UPJŠ v Košiciach Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou Šrobárova 2 041 80 Košice KOORDINÁTORKA PROJEKTU: Mgr. Adriana Sabolová vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk Tel.: 055/234 1162, 0915 789 98

Filozofická fakulta. Fakulta; Ivana začala študovať na UPJŠ v roku 2013, keď sa Košice hrdili titulom Euróe hlavné mesto kultúry. Kultúrny a spoločenský život v meste ju zaujal natoľko, že sa popri škole aktívne zapájala do lokálneho diania. Ako performerka spolupracovala na projektoch kolektívu súčasného tanca. Na pôde Ústavu informatiky PF UPJŠ  sa v dňoch 19. - 21. novembra 2019 uskutočnil "Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures" (EAADS) venovaný výskumným oblastiam riešeným v rámci projektu APVV-15-0091, ktorého garantom je prof. Viliam Geffert.

UPJŠ udelila študentom výročné ceny rektora | UPJŠ

Študenti UPJŠ LF sú pripravení v prípade potreby podať pomocnú ruku zdravotníckym zariadeniam pri testovaní pacientov na nový koronavírus SARS-CoV-2 alebo ošetrovaní chorých, či akoukoľvek inou vhodnou formou. Pomoc medikov je od utorka 17. marca 2020 potrebná pri selekcii pacientov na centrálnych príjmoch UNLP a taktiež pri manažovaní pacientov, ktorí kontaktovali Call centrum a plánujú navštíviť nemocnicu...Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach propagujú na sociálnych sieťach Svetový imunizačný týždeň, ktorý sa koná v dňoch 24.-30. apríla 2020, a tému vakcinácie ako nástroja na individuálnu a kolektívnu ochranu ľudského zdravia...Tím Bioaktiv sa zaoberá výskumom bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie od identifikácie kandidátnych génov kódujúcich kľúčové enzýmy biosyntézy bioaktívnych sekundárnych metabolitov v rastlinách a endofytoch rodu Hypericum a v lišajníkoch až po mechanizmy pôsobenia metabolitov v cieľových nádorových bunkách

Filozofická fakulta - UPJŠ Portál V

 1. Chémia a technológie pre život bol ústredný názov 21. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, na ktorej študentka Bc. Gabriela Kuzderová z Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach obsadila I. miesto v rámci sekcie Anorganická chémia.
 2. Lekárska fakulta UPJŠ zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice nevyhnutné prístrojové vybavenie na prácu v laboratóriu pri diagnostike nového koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 a dve odborné pracovníčky s dlhoročnými skúsenosťami s využívaním technológie PCR a Real Time PCR..
 3. Tím sa svojou vedeckou činnosťou dotýka troch základných oblastí výskumu, konkrétne Anorganickej chémie, Fyziky kondenzovaných látok a Materiálových vied. Symbiózu a vzájomný prienik týchto troch kategórií výskumu vyjadruje akronym TRIANGEL.
 4. Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti. V prvom rade dnes pozdravujem pri príležitosti Dňa učiteľov našich pedagógov. Prihováram sa k Vám v mimoriadnej situácii, kedy pracujeme v celkom inom režime, než  obyčajne. Dištančná výučba nemá na Lekárskej fakulte UPJŠ v jej histórii obdobu, no vyžiadala si ju potreba chrániť sa navzájom pred smrtiacou hrozbou...
 5. Filozofická fakulta UPJŠ organizovala workshop pre prekladateľov Jeho cieľom bolo posilnenie zručností pri preklade odborných textov z nemčiny do slovenského jazyka. Grüß Gott, Košice - Návšteva rakúskej veľvyslankyne na FF UPJ
 6. Vážené kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rekreačný šport, zdravie, kvalita života, realizovanej Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavom telesnej výchovy a športu, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.- 24.4.2020 v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov
 7. Books published by Pavol Jozef Šafárik University; E-books for sale; Free e-books > Books published by UPJŠ University>

Prírodovedecká fakulta UPJ

Univerzita Pavla Jozefa afárika v Košiciach Lekárska fakulta

V rámci Portálu VŠ môžete používať iba jedno prihlasovacie meno a heslo. Ak došlo k duplicitnej registrácii, je potrebné, aby ste ihneď kontaktovali správcu Portálu VŠ: helpdesk@portalvs.sk (v prípade problémov pri podávaní projektov KEGA: kega@portalvs.sk), ktorý druhú registráciu stornuje, pretože by sa mohli vyskytnúť systémové chyby.♦ Rozhodnutie rektora č. 10/2020 nové! ♦ Rozhodnutie rektora č. 9/2020 nové! ♦ Rozhodnutie rektora č. 8/2020 nové!  Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Na 5. ročníku, ktorý sa konal v sídle OSN v New Yorku, Slovensko zastupovali  Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV a profesorka Renáta Oriňákova, prodekanka PF UPJŠ v Košiciach.

Výzva SAIA, n. o. na podávanie žiadostí o štipendiá a granty v rámci NŠP - Národného štipendijného programu SR koŠice online, 09.02.2018 | 15:00 V tomto školskom roku navštevuje Filozofickú fakultu UPJŠ vyše 1200 študentov. Svoje brány pre širokú verejnosť dnes otvorila Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika (konferencia Psychológia Cassoviensis 2008) Popradská 66. 040 11 Košice . Slovenská republika. telefón: 055/622 24 14 . 055/625 25 64. Aktuálne informácie o konferencii sú dostupné na: www.ff.upjs.sk , v záložke . Konferencie. nachádzajúcej sa v ľavej časti stránky Návratka

Srdečne gratulujeme profesorovi Kristianovi, jednému zo zakladateľov odboru organická chémia na Slovensku a výraznej osobnosti našej fakulty, k jeho krásnemu životnému jubileu 90 rokov veku Prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg stránok. Všetky informácie z oblasti Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta KU v Ružomberku Výchova a vzdelávanie 2016: (FF UPJŠ, Košice, SK) prof. Volodymyr Starosta, DrSc. (FF UPJŠ, Košice, SK) doc. PaedDr. eáta Akimjaková, PhD. (PdF KU, Ružomberok, SK) doc. PaedDr. Vlasta elková, PhD. (PF UM. Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice. Možnosti využitia internetu vo vyučovaní ruského jazyka na strednej škole. Záverečná práca dištančného kurzu: Využitie internetu pri vyučovaní. Mgr. Slavomíra Čabrejová. OBSAH Intranet Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pokúšate sa pristúpiť do autorizovanej zóny Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Prístup k tejto webovej lokalite je možný len z počítačovej siete Prírodovedeckej fakulty, resp. prostredníctvom vzdialeného (VPN) pripojenia. Návod na nastavenie VPN pripojenia nájdete na tejto webovej adrese.. V prípade problémov kontaktujte. V pondelok 27. januára 2020 sa konalo v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2 slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorom bol na návrh Lekárskej fakulty udelený čestný titul „Doctor honoris causa“ UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Maciejovi Banachovi, PhD. z Poľska...

Kontakt UPJŠ - Prírodovedecká fakulta UPJ

 1. Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:
 2. prajem Vám príjemné prežitie Medzinárodného dňa žien a každej z Vás posielam touto cestou symbolickú kyticu kvetov!
 3. Vitajte na stránke IP telefónie UPJŠ. Kompletný telefónny zoznam Rektorát a rektorátne pracoviská Prírodovedecká fakulta Lekárska fakulta Právnická fakulta Fakulta verejnej správy Filozofická fakulta Testovacie čísla: Vyhľadávanie
 4. Čo by sa stalo, keby Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach ožila? Študenti masmediálnych štúdií v tom majú jasno. Svoju fakultu by si zamilovali. Živú Filozofickú fakultu UPJŠ v.
Pri príležitosti Dňa študentstva prijal rektor UPJŠ v

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kosice, Slovakia. 1,085 likes · 147 talking about this · 193 were here. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (skratka FF UPJŠ) je jednou z piatich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v skupine študijných odborov (vysokoškolského vzdelávania SR) výchova a vzdelávanie, humanitné vedy a umenie a sociálne, ekonomické a právne vedy FAKULTY UPJŠ. Fakulta verejnej správy Filozofická fakulta Lekárska fakulta 040 59, Košice (+421 55) 2347183,2347120. lydia.bereczova@upjs.sk . Lekárska fakulta. Trieda SNP 1, 040 11, Košice. 055/234 3361. LF-studijne@upjs.sk . Filozofická fakulta Fotogaléri

Katedra psychológie UPJ

Video: Lekárska fakulta UPJ

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sedem respiračných prístrojov s príslušenstvom v celkovej hodnote 130-tisíc eur, ktoré by mohli pomôcť pacientom s ochorením COVID-19 s respiračnými ťažkosťami... Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice Pravdepodobnosť a štatistika poznámky z prednášok letného semestra predmetu Pravdepodobnosť a štatistika prednáša: RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. Verzia 11. júla 2003 12:1 Ako preventívne opatrenie na zabránenie šírenia nového koronavírusu Lekárska fakulta UPJŠ okrem iného zvýšila hygienický štandard upratovania a v piatok 6. marca 2020 bola tiež realizovaná dezinfekcia auly, posluchární a všetkých frekventovnaých miest v budove LF...Laserové skenovanie súvisí s riešením slovensko-čínskeho výskumného projektu Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach a School of Environmental Science and Spatial Informatics, China University of Mining Technology v čínskom meste Sü-čou

Rozvoj akademickej spolupráce medzi Čínou a krajinami Euróej únie je v záujme obidvoch strán. O konkrétnych možnostiach pre PF UPJŠ v tomto smere rokoval prodekan fakulty pre vonkajšie vzťahy Michal Gallay so zástupcami China University of Mining and Technology (CUMT) v Xuzhou Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov Dátum akcie: 2017-05-18 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ a Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV v Košiciach Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov, ktoré sa uskut viac..

Právnická fakulta UPJ

 1. Príkazy rektora: ♦ Rozhodnutie rektora č. 10/2020 ♦ Rozhodnutie rektora č.  9/2020  ♦ Rozhodnutie rektora č.  8/2020    VIAC ... Dokumenty PF UPJŠ: ♦  Usmernenie dekana č. 6 k realizácii skúškového obdobia a štátnych záverečných skúšok bakalárskeho štúdia v termíne do 30. 6. 2020 - nové (15.05.2020) ♦ Úprava termínov v harmonograme akad. roku 2019/2020 Aktualizovaný (15.05.2020)   VIAC ...
 2. Filozofická fakulta; Présentation; PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA FL UPJŠ . Posledná aktualizácia: 17.02.2011. Fakultný kalendár akcií. Šrobárova 2 040 59 Košice Slovenská republika . Sekretariát dekana Študijné oddelenie Plán budov FF. webmasterff@upjs.sk
 3. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Pre rozhodovanie krízových štábov, ktoré prijímajú zásadné rozhodnutia nevyhnutné na zvládnutie epidémií a pandémií, je veľmi dôležité poznať nielen aktuálnu situáciu, ale aj mať k dispozícii prognózy vývoja situácie pri rôznych scenároch.Modelovanie šírenia infekčných chorôb je momentálne veľmi aktuálnou témou
 4. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr.PF UPJŠ) je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie a uskutočňuje vedecký výskum v biológii, matematike, fyzike, informatike, chémii, geografii a vo všeobecnej ekológii.. Na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie fakulty s prírodovedných zameraním a dlhodobo zaznamenáva.
Prijatie študentov rektorom | UPJŠ

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila dvere uchádzačom o štúdium. Aristoteles, Sokrates a Platón privítali svojich budúcich študentov. Deň. Fakulta v médiách 2015 . 19. 11. - 31. 12. 2015 Kronika II. svetovej vojny (2) - prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc., a Mgr. e-mail: maria.stierankova@upjs.sk Informátor: Kováčska 26: (+421 55) 2344111 Kováčska 30: (+421 55) 2344100 Informácie o ostatných tel. číslach Môžem s hrdosťou povedať, že Filozofická fakulta UPJŠ sa vie dobre a kultivovane zabávať. Naši hostia budú na ples - podľa vlastných slov - dlho spomínať. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a veríme, že Ples Filozofickej fakulty UPJŠ sa stane peknou a príjemnou spoločenskou tradíciou. Bc. Simona Daňkov

Telefonny zoznam UPJS

Filozofická fakulta UPJŠ Košice 2018 - YouTub

QMAGNA je výskumný tím pre kvantový magnetizmus a nanofyziku. Tím študuje nízkorozmerné magnetické štruktúry, predovšetkým jednomolekulové nanomagnety a iné systémy na báze supravodičov a sklovitých polovodičov s využitím nanotechnológií pre ich perspektívne využitie v kvantových počítačoch Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, Kosice, Slovakia. 1 134 Páči sa mi to · 11 o tomto hovoria · 20 tu boli. informácie, ktoré získaš.. Mgr. Adriana Sabolová vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk Tel.: 055/234 1162, 0915 789 982   Filozofická fakulta. Fakulta; Časopis študentov FF UPJŠ: informácie z diania na fakulte, zaujímavosti, tipy a praktické rady týkajúce sa štúdia aj aktivít mimo vyučovania. Fakultný kalendár akcií. Šrobárova 2 040 59 Košice Slovenská republika . Sekretariát dekana Študijné oddelenie Plán budov FF. webmasterff@upjs. Ministerka školstva, vedy výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“...

10. výročie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Tibetan Music, Healing Music, Relaxation Music, Chakra, Relaxing Music for Stress Relief, 2853C - Duration: 6:00:22. Yellow Brick Cinema. Lekárska fakulta UPJŠ zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice nevyhnutné prístrojové vybavenie na prácu v laboratóriu pri diagnostike nového koronavírusu SARS-CoV-2  spôsobujúceho ochorenie COVID-19 a dve odborné pracovníčky s dlhoročnými skúsenosťami s využívaním technológie PCR a Real Time PCR...Toto sú najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s infekciou koronavírusom COVID 19 zamestnancov a študentov UPJŠ LF...V rámci iniciatívy „10 tisíc testov denne“, spolu s ďalšími poprednými slovenskými odborníkmi, sa do prípravy výroby slovenských rýchlo-testov na COVID19 zapojili aj výskumníci z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. a prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. Filozofická fakulta UPJŠ. Šrobárova 2, 041 80 Košice; 055/234 7142; studijneff@upjs.sk; www.upjs.sk; Dejiny vzniku Filozofickej fakulty v meste Košice siahajú do polovice 17. storočia. Organizačnú štruktúru v dnešnej dobe tvoria Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra aplikovanej etiky, Katedra filozofie a dejín filozofie.

Filozofická fakulta - Unibook - E-shop UPJ

Košická Talkshow Milana Kolcuna | Štátne divadlo Košice

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach ožila - YouTub

V prípade, že nemáte istotu, aký email ste použili zavolajte na HelpDesk kontakt 0911 154 882 alebo píšte na email helpdesk@portalvs.sk. Po kontrole osobných údajov Vám operátorka pošle nové heslo na email alebo formou SMS na číslo mobilného telefónu.JUDr. Peter Straka bol za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky vymenovaný 10. októbra 2019. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kosice, Slovakia. 1,126 likes · 15 talking about this · 192 were here. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queu Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu na Lekárskej fakulte UPJŠ za minulý rok v rámci výberového programu „LYNX podporuje talenty“ získala študentka 6. ročníka všeobecného lekárstva Lule Tomiq. Cenu jej odovzdal riaditeľ pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Ing. Martin Kollár v utorok 19. novembra 2019...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Portál V

V utorok 04. 02. 2020 sa na našej fakulte uskutočnilo krajské kolo Turnaja mladých fyzikov (www.tmfsr.sk). Do súťaženia sa zapojilo 13 tímov z 9 stredných škôl Košického a Prešovského kraja. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. V roku 2019 získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenenie Príklady dobrej praxe. Pôsobí ako riaditeľka Univerzitného poradenského centra UNIPOC na UPJŠ v Košiciach. Venuje sa koordinácii činností centra a zamestnancov, je univerzitnou koordinátorkou pre študentov. Filozofická fakulta UPJŠ Košice 2018 - Duration: 4:55. Filozofická fakulta UPJŠ 2,918 views. 4:55. Build a 12 ft gate that will not SAG! - Duration: 14:35. Paul Ricalde Recommended for you Ďakujeme študentom dobrovoľníkom, ktorí v nemocniciach východného Slovenska pomáhajú v boji s pandémiou COVID-19...V čase polročných prázdnin na pôdu Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach zavítalo takmer štyridsať učiteľov matematiky základných a stredných škôl.

Filozofická fakulta (10) - Unibook - E-shop UPJ

Kompletný kalendár termínov

Košice - referát o meste / Referát / Zadania-seminarkyHľadanie vlastného miesta so Susanne Gregor :: KatedraBLAHOŽELÁME OCENENÝM | UPJS
 • Halbmarathon schmerzen.
 • Post rottweil.
 • Bfs merkblatt nr. 20 pdf.
 • Webcams dubai city.
 • Jr bourne stargate.
 • Amarna ägypten.
 • Bwa mem threads.
 • Baby spuckt beim lachen.
 • Navi 950 intellilink europa 2018 free download.
 • Mr jekyll and mrs hyde.
 • Bing ads deutschland.
 • Sprüche anwaltskanzlei.
 • Ausflüge südafrika deutsch.
 • Joyce wikipedia.
 • C# connect to event hub.
 • Jquery open new window.
 • Bh verschluss verlängerung ohne nähen.
 • Severin sängerin.
 • Ichlosigkeit buddhismus.
 • Fallout new vegas rnk beliebt werden.
 • Nachrichten wetter.
 • Hochzeitsmotto reisen einladung.
 • Australien chat.
 • Kassen kaufen.
 • Beherrschungs und gewinnabführungsvertrag voraussetzungen.
 • Bauernhof mit schwimmbad schwarzwald.
 • Grundgedanke kreuzworträtsel.
 • No see ums deutsch.
 • Stmicroelectronics italy.
 • Kosten website hosting.
 • Paint für mac.
 • Grauer führerschein gültigkeit.
 • Fifa 20 helligkeit anpassen ps4.
 • Ländervorwahl 00964.
 • Straßburger münster glasfenster.
 • Tabs löschen samsung galaxy s5.
 • Weinkorken neu kaufen.
 • Nolte küche erweitern.
 • Top secret robert muchamore film.
 • Osu custom songs.
 • Indirekte beleuchtung kücheninsel.